Terremoto: 4 anni da sisma, Arquata Tronto ricorda vittime